Maden Direği Ağaç Direk Ağaç Direk Fiyatları Ağaç Direk Satıcıları Kuyuluk Ağaç Kuyuluk Kereste

Koçist Orman Ürünleri kurumsal yapılanmasını tamamlama yolunda, tüm çalışanları ile topyekün mükemmelleşme felsefesine inanmış, müşteri ve sektör odaklı yaklaşımı ile daha kaliteli hizmet için gerekli yatırımları gerçekleştirmek ve teknolojinin olanaklarından tam anlamıyla faydalanarak “insan”ın hizmetinde bir şirket olmaktır.

Kereste Ağacın, ticari maksatla kullanılabilir duruma getirilmiş halidir. Bulunduğu şekliyle kullanılamayan ağaç, önce kesilir sonra hızar atölyelerinde kereste haline getirilir. Keresteler, sınıflandırılır, kurutulur, gerekiyorsa son işlemler yapılıp pazarlanır.

Dünyada ortalama olarak, kesilen ağaçların yarısı yakacak olarak, diğer yarısı da kağıt imalatında ve çeşitli işlerde kereste olarak kullanılmaktadır. Kullanılacağı yere göre çeşitli ağaçlardan kereste elde edilir.
 
Sertliklerine bağlı olarak bazı ağaçlar, şöyle sınıflandırılabilir;

Çok Sert Ağaçlar:                
Ceviz, sert karaağaç, kara salkım, karaağaç.

Sert Ağaçlar:                        
Meşe, kayın, dişbudak, karasakız.

Orta Sertlikte Ağaçlar:         
Kırmızı sakız, beyaz karaağaç, bazı kavak cinsleri.

Yumuşak Ağaçlar:               
Kestane, sarıkavak, selvi, sedir.

Çok Yumuşak Ağaçlar:       
Beyaz çam, ladin, ıhlamur, söğüt,
 
Ağaç Kesme:
Eskiden balta ve testere ile kesilen ağaçlar, bugün motorlu testerelerle kesilmektedir. Kesilen ağaçların dalları ayrılır. Gerekiyorsa daha küçük parçalara bölünür.

Sonra bu tomruklar bir araya toplanıp hızar atölyelerine sevk edilir. Tomrukların nakli, memleketlere ve coğrafi bölgelere göre çeşitli yollardan yapılır. Traktör ve kamyonlarla karadan nakil yapılabildiği gibi, akarsulardan da website bu maksatla faydalanılmakta, hatta havadan nakil için helikopter ve balonlar kullanılmaktadır.

Koçist Orman Ürünleri
Maden Direği Ağaç Direk Ağaç Direk Fiyatları Ağaç Direk Satıcıları Kuyuluk Ağaç Kuyuluk Kereste

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Maden Direği Ağaç Direk Ağaç Direk Fiyatları Ağaç Direk Satıcıları Kuyuluk Ağaç Kuyuluk Kereste”

Leave a Reply

Gravatar